2012/07/23

ความห่วงใย เดินทางไกลที่สุดได้แค่ไหน

ฉันไม่รู้ว่าความห่วงใย เดินทางไกลที่สุดได้แค่ไหน ...

No comments: